Laudato si´

Laudato si´:

Přichází čas ekologického zvratu ?

 

Současný papež František si zvolil jméno po patronovi ochránců přírody a svou první samostatnou encykliku letos stylově věnoval právě tomuto tématu. Ve všech velkých světových médiích se vydání encykliky stalo zprávou číslo jedna, také je to poprvé, kdy slovům z Vatikánu věnovaly pozornost dva nejprestižnější vědecké časopisy na světě Nature a Science. To vše naznačuje, že jde o text v mnoha ohledech revoluční.

Ekologická světová situace je totiž natolik tíživá – podle papeže jde o největší aktuální problém lidstva -, že vyžaduje celospolečenské nasazení. Přichází  tedy čtivý, pro někoho až strhující výklad - psaný naléhavým a emotivním jazykem, určený nejen 1,2 miliardám katolíků, ale celému světu bez ohledu na vyznání. Současný představitel Svatého stolce za pomoci argumentů vědy a soudobých ekologických a sociálních hnutí kritizuje nadřazený a kořistnický vztah k přírodě, konzumerismus anebo orientaci ekonomiky na růst a zisk. Podle papeže je Země posvátná, “příroda je místem Boží přítomnosti“(paragr.88). Správný křesťan tak má  nejen povinnost nebýt k ní lhostejný, ale naopak má přírodu velmi hluboce vnímat a chránit.

Teď někdo nahlas řekl katolíkům, že ochrana přírody již víc není volnočasová aktivita, kterou se mohou zabývat hnutí DUHA , Brontosauři, skauti, zelení a podobná podivuhodná uskupení, ale že se jedná o povinnou výbavu každého katolíka. Od 25. května 2015 se ochrana přírody stala pro každého křesťana imperativem.

Podívejme se na myšlenku, kterou velmi zdůrazňuje papež František v nové encyklice Laudato si´, kde říká, že pokud chceme chránit život, tak nechť skutečně chráníme život veškerý – život zvířat, ptáků, rostlin i náš lidský život.

Ježíš Kristus, zakladatel křesťanství, říká:“ Dělejte to!“ a říká to v té imperativní podobě. „ Dívejte se na přírodu, kontemplujte přírodu, pozorujte  polní lilie!“

Dnes jsme zjistili, že příroda má mnohem silnější roli, že příroda nejenom vybírá, ale také sama tvoří. Příroda nás všechny tvoří a modeluje a jsme s ní spojeni mnohem víc, než bychom si kdy mysleli. Příroda lidem poskytuje obživu. Příroda lidem poskytuje životní prostředí, abychom tady mohli žít, na Zemi. Celá biosféra je totiž propojena, a čím víc toho o ní víme, tím víc si uvědomujeme, jak je celá síť života komplexnější, složitější a navzájem provázanější, než se zdálo.

První myšlenka, kterou papež František v encyklice Laudato si´ explicitně vyjádřil, je ta, že má člověk na zemi čtyři odpovědnosti. První tři jsou typické odpovědnosti, které jsme měli od počátku dějin, za prve: odpovědnost vůči mě samotnému, jak využívám čas, jak na sobě pracuji, jak se vzdělávám. Za druhé: odpovědnost vůči druhému člověku, za třetí: moje odpovědnost vůči Bohu. Ale najednou zhruba od šedesátých let minulého století přicházíme na to, že máme ještě další, čtvrtou odpovědnost, odpovědnost za přírodu. Zjistili jsme v té době, že už jsme mnohem silnější než ona, a přichází myšlenka, že se mohu provinit nejen špatným chováním na Zemi, ale také vůči Zemi.

Úplně na závěr : dílo encykliky není sepsáno jen pro křesťany, ale pro všechny lidi dobré vůle, pro všechny občany této planety. Máme všichni velkou odpovědnost vůči naší Zemi a úkol, který je před námi, je tak velký, že musíme my všichni lidé dobré vůle spojit síly. Židé, mají jeden příběh, který tohle všechno shrnuje: Hospodin Bůh provází Adama rájem a říká mu : podívej se na všechno kolem, jak je to krásné, jak jemně a uspořádaně jsem to stvořil. Starej se o to s odpovědností a s pečlivostí, protože když to pokazíš, po tobě už nebude stvořen nikdo další, kdo by to napravil.

 

Zdroj : Sedmá generace 6/2015, společensko-ekologický časopis

Elektronickou verzi českého překladu encykliky lze zdarma získat na: www.paulinky.cz/Knihovnicka.

Informace

MUDr. Zuzana Čajková

 

Foto      

 

Ordinace klasické homeopatie v Olomouci  Prosím pozor ! Ordinace od 22.8. na tři týdny zavřena z důvodu rekonstrukce v budově. Objednat se lze do Centra Spirála - v Novém Malíně.

Úzká 6 (v centru Olomouce, za Priorem)  

telefon :  739 656 151 

e-mail  :  homeopatie.olomouc@seznam.cz    

web     :  www.homeopatie-olomouc.cz           

 

Ordinace klasické homeopatie v Novém Malíně (Šumperk)

Centrum Spirála, Nový Malín 43

telefon :  739 656 151 

e-mail  :  homeopatie.olomouc@seznam.cz    

web     :  www.homeopatie-olomouc.cz    

všechna práva vyhrazena © MUDr.Zuzana Čajková | Cesta k homeopatii | Jak léčí homeopatie | Články, přednášky | Co léčím | Kontakt