Podobenství tao a homeopatie ( Homeopatický kongres - Ostrava 2012)

Prezentace přednášky - ke stažení zde.

Pochopit to tajemné, jež pracuje a léčí v homeopatii, porozumět tomu, co ani neumíme nazvat, můžeme prostřednictvím podobenství s tao.

TAO = ztotožnění s přírodou, s jejími přírodními zákony

HOMEOPATIE = léčebný systém, jenž plně respektuje přírodní zákony 

Oba systémy tedy pojí plný respekt vůči přírodním zákonům. Klasická medicína je umělý systém, který přírodní zákony nerespektuje, nezná je ani po nich nepátrá a svou podstatou je vlastně přímo potláčí. Homeopatie a tao využívají přírodních zákonitostí. Podáme lék a necháme přírodu pracovat.

Taoismus, tato prastará čínská filozofická nauka, se zdá být při letmém pohledu příliš starodávnou a svéráznou pro dnešního moderního člověka. Avšak na pravdy obsažené v taoistických textech neměl čas žádný vliv, jsou stále platné. A čím více se stávají naše životy civilizovanými a roztříštěnými, tím silněji nám poselství Tao připomíná to, co jsme již zapomněli a co si tak velmi potřebujeme opět připomenout.

Velmi starý čínský text Tao te ting, jehož vznik se datuje do 4. století př.n.l., můžeme považovat vedle Organonu a Kentových Přednášek za základní homeopatickou literaturu. Jde o dílo, v němž autor podává ucelený názor na svět, má dokonalou vnitřní logiku a překvapující modernost. Základním principem je tu ztotožnění, shoda s přírodou. 

Kdybychom chtěli proměnit Tao te ting, tento útlý svazek čínské moudrosti, v praktický medicínský systém, pak je nejlépe přijít s homeopatií. Každý paragraf Mistra Lao-c´ totiž zní homeopatickými principy :

„ To, co se stahuje, muselo být nejdříve nataženo“ – vyjadřuje zákon podobnosti. Nabízí zkušenost jak - „ aniž vykročíš ze svého domu, můžeš poznat celý svět“. A další… „ Co je neúplné, dojde úplnosti. Co je křivé, bude narovnáno, co je vetché, bude obnoveno, kdo žádá málo, obdrží mnoho, kdo žádá mnoho, sejde na scestí. To je, proč moudrý se upíná na jedno a stává se příkladem světa. Nevystavuje se na odiv a proto září. Nepokládá se za dokonalého, a proto je slaven. Neprosazuje se, a proto dochází uznání. Nebojuje a nesoupeří, a proto není na světě nikdo, kdo by se odvážil s ním měřit.“

V taoismu neexistuje pojem determinismu, člověk má vlastní osud ve svých rukou, pakliže zachovává svou přirozenost, která je jedinou „ daností“, „ určením“, formou a způsobem jeho existence. Jediná pravda, skutečná svoboda je proto v naprostém splynutí s přírodou, s přirozenou mírou věcí. Taoismus odmítá vše, co ji narušuje. Neboť : „ není většího neštěstí, než neznat míru“, proto „ vše, co je přes míru, předčasně zaniká“. Navíc cesta Tao neznamená slepě přijímat jakýkoliv přístup. Následovat Tao znamená rozpoznávat a rozlišovat to, co je pravdivé a co falešné, co je správně načasováno a co není. Přijetí, v životě i v homeopatii, je založeno na znalosti a liší se schopností výběru. Zobrazení stavu bytí od Mistra Lao-c´ má veliký význam pro všechny skutečné adepty léčebného umění. 

Společným tématem, které řídí praxi obou systémů, je respekt vůči přírodě a přírodnímu zákonu. Taoismus směřuje ke způsobu žití, který naprosto harmonizuje s přírodním světem. Homeopatie čerpá léky z přírodní lékárny za účelem podpory uzdravení, rozpoznává a respektuje inteligentní samouzdravovací schopnost všech živých bytostí. Oba systémy jsou svou podstatou ekologické a v moderním světě mají hluboký význam.

Homeopatie a taoismus říkají silně to samé jen jinou řečí a jsou velikým poselstvím pro tyto problematické časy.

- Zůstaň otevřený. Věř životu. Nalezni svůj soulad s přírodními cykly a obdobími. Buď mírný k sobě a druhým. Zůstaň skromný. A nad tím vším, buď především sám sebou. 

Taoisté nás stále upozorňují, ať si uchováme vědomí toho, co jednoduše nemůže být pochopeno – že tajemství je základem všech fenoménů a jeho tvář zůstane vždy skryta. A podobně, i zkušený homeopat si uvědomuje, že nehledě k tomu, jak velká je jeho moudrost a znalost, jevy zdraví a nemoci, života a smrti, zůstávají stále záhadné a neproniknutelné.

Co je Tao?

Tao je způsob, jak věci přirozeně jsou. Homeopatie následuje Tao. Tao nesleduje nic. Tao jednoduše je.

A jak vypadá homeopat, který ctí Tao?

 

Prevence

Zdraví je snazší udržet, než ho opět získat. Žít jednoduše v souladu s Tao usnadňuje prevenci. Moderní lidé zapomněli, jak žít jednoduše a vyčerpávají se běháním za lékaři.

 

Naslouchání

Mnohokrát homeopat naslouchá příběhům, které jsou podobné. V přítomnosti někoho, kdo ví, jak naslouchat, dokonce ti nejzdrženlivější najdou způsob, jak se vyjádřit. Homeopat naslouchá slovům i tomu, co je nevysloveno. Naslouchá mezi slovy a chytá esenci toho, co je obvykle zadrženo. Naslouchá také sobě, svým smyslům a pocitům, vnitřnímu hlasu a mysl má v klidu.

 

Přitažlivost

Tak jako včela a květina se vzájemně přitahují, tak i homeopat a pacient se setkají v ten správný moment. Jako květina podá i homeopat lék s vírou, že každý dostane přesně co potřebuje. Ví také, že každý, kdo ho navštíví, bude často skrytým způsobem přispívat k jeho růstu. A čím skvělejším se stává, tím skromněji uznává, že je pouze začátečníkem.

 

Pravá chvíle

Homeopat, jenž ctí Tao, jedná spontánně, bez dlouhého přemýšlení, dokonce vždy provede správnou věc v pravý čas. Uvolněný a vstřícný, zůstává soustředěn a připraven k akci. Svobodně provede to, co situace vyžaduje. Je-li lék indikován, podá ho. Je-li obraz nejasný, čeká. V akutních případech jedná pohotově a rozhodně. Když je práce dokončena, ustane ve své aktivitě, aby nezvrátil výsledky, jichž bylo dosaženo. Při vědomí, kdy jednat a kdy přestat, dosahuje nejvíce minimálním konáním.

 

Proces léčby

Léčení se může jevit jako užívání léků, ale samotný proces konzultace s pacientem poskytuje příležitost k léčebnému vztahu. Pro mnohé již samotné rozhodnutí vyhledat pomoc je prvním zásadním krokem na dlouhé cestě k uzdravení. Skutečné léčení s sebou nese růst vědomí, otevřené uvědomování si a návrat k sobě samému. Jelikož je vše propojeno, homeopat nezkouší oddělit tělo od mysli nebo pacienta od jeho utrpení. Respektuje v základech ležící řád, i když často vše, co může vidět, je chaos na povrchu.

 

Homeopatický princip

Když něco z vnějšího světa rezonuje s vaším nejniternějším bytím, možnost uzdravení se zvyšuje. Homeopat je ten, kdo využívá této znalosti k užitku svých pacientů, navíc homeopatický princip pracuje po celý čas, aniž by si byl kdokoliv toho vědom.

Když se úryvek hudby nebo krásná báseň dotkne vaší duše a pohne vás k slzám, to je homeopatie. Když malý incident odnese pryč všechnu nevyřešenou bolest z dřívějšího traumatu, to je homeopatie. Homeopatie nepatří nikomu. Je to jeden ze způsobů, kdy se život uzdravuje sám.

 

Výsledky

Perfektní výsledek je ten, který nastane. Při vědomí toho, moudrý homeopat nesetrvá u částečného výsledku. Jen se vyrovná se způsobem, jak věci přirozeně plynou. Pokud nemá očekávání, netrpí žádným zklamáním. Nepociťuje žádnou vinu, když jeho léčba není úspěšná. Tímto způsobem se drží uprostřed mezi časy dobrými a špatnými. Dělá vždy svou nejlepší práci a přijímá výsledky takové, jaké jsou. Někteří by to nazvali nezodpovědností. Ale pouze blázen cítí zodpovědnost za něco, co je mimo jeho kontrolu.

 

Moudrý lékař 

Ani dva homeopaté nejsou stejní. Moudrost může přijít se zkušeností, i když ani ten nejzkušenější praktik není vždy ten nejmoudřejší. Skutečná moudrost přichází, jdete-li vlastní cestou, ať vede kdekoliv. Jít svou vlastní cestou znamená v podstatě následovat Tao a každý homeopat to musí provést svým jedinečným způsobem.

 

Znalost

Znát Tao znamená znát sebe.

Znát sebe znamená znát druhé.

Znát druhé znamená, že není žádných druhých.

Vědět, že není žádných druhých, znamená být zajedno se vším.

Být zajedno se vším znamená Tao.

 

/ Literární zdroj : Ian Watson „ Tao homeopatie“ /

Informace

MUDr. Zuzana Čajková

 

Foto      

 

Ordinace klasické homeopatie v Olomouci  Prosím pozor ! Ordinace od 22.8. na tři týdny zavřena z důvodu rekonstrukce v budově. Objednat se lze do Centra Spirála - v Novém Malíně.

Úzká 6 (v centru Olomouce, za Priorem)  

telefon :  739 656 151 

e-mail  :  homeopatie.olomouc@seznam.cz    

web     :  www.homeopatie-olomouc.cz           

 

Ordinace klasické homeopatie v Novém Malíně (Šumperk)

Centrum Spirála, Nový Malín 43

telefon :  739 656 151 

e-mail  :  homeopatie.olomouc@seznam.cz    

web     :  www.homeopatie-olomouc.cz    

všechna práva vyhrazena © MUDr.Zuzana Čajková | Cesta k homeopatii | Jak léčí homeopatie | Články, přednášky | Co léčím | Kontakt